Contact Us
Add:No.2 Yongan Road Xuguan Industrial Park Suzhou,Jiangsu Province,China.
Tel:+86 512 6539 1735
Fax:+86 512 6539 1260
http://www.gusujx.com
E-mail:gusu@gusujx.com
    gusujx1969@163.com

Process

GUSU FOOD PROCESSING MACHINERY SUZHOU CO.,LTD.
Technical support:www.langgine.com